ePUAP

Co to jest ePUAP?

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, służąca wymianie usług i informacji pomiędzy obywatelem i instytucją administracji publicznej. ePUAP to nowoczesny sposób na załatwienie większości spraw urzędowych, dzięki któremu instytucje administracji publicznej mogą udostępniać bezpłatnie drogą elektroniczną swoje usług i instytucjom, obywatelom i przedsiębiorstwom.

Obywatele

Wszystkie usługi, które chcieliby zrealizować obywatele, zamieszczone są w katalogu usług. Ich standaryzacja pozwala ujednolicić sposób prezentowania i opisywania dostępnych elektronicznie usług administracji publicznej. Katalog umożliwia również utrzymanie ich spójnej listy oraz ułatwia ich wyszukiwanie.

Podmioty publiczne

Dzięki platformie, urzędy nie muszą budować własnych systemów by umożliwić obywatelowi kontakt z instytucją. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) pozwala na wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i przyjmuje dokumenty w postaci elektronicznej.

 

 

 

Jak stworzyć profil zaufany

Profil Zaufany

Dzięki Profilowi Zaufanemu można skorzystać z usług dostarczonych przez administrację publiczną podobnie jak z popularnych usług finansowych, np. z bankowości elektronicznej. Korzystając z nazwy użytkownika, czyli loginu, hasła oraz adresu email można załatwić większość spraw administracyjnych przez Internet, a dokładniej przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Jak stworzyć Profil Zaufany

Wystarczy założyć konto użytkownika na stronie www.epuap.gov.pl, z którego wysyłany jest wniosek o nadanie Profilu Zaufanego. Następnie profil należy potwierdzić w jednym z Punktów Potwierdzania. Jest to jedyny etap działania, w którym konieczne jest udanie się do odpowiedniego urzędu, a ich lista dostępna jest na stronach MSWiA i ePUAP. Po zatwierdzeniu przez urzędnika, profil zyskuje status Profilu Zaufanego. Dodatkowo, użytkownicy dysponujący ważnym certyfikatem kwalifikowanym mogą skorzystać z metody samozaufania gdzie podpisują nim wniosek o nadanie profilu, co automatycznie potwierdza Profil Zaufany w systemie ePUAP.

Korzyści

Obywatel za pośrednictwem portalu ePUAP może wybrać usługę administracyjną, wypełnić wniosek i podpisać go używając Profilu Zaufanego, a następnie wysłać do urzędu. Możliwość świadczenia większości usług przez Internet jest sporym udogodnieniem również dla pracowników administracji.